WELKOM BIJ RAAD ACADEMY

Trainingen

Welkom bij Raad Academy BV, waar we trainingen aanbieden voor bevoegde gezagen, bouwbedrijven en anderen die geïnteresseerd zijn in onderwerpen zoals de Omgevingswet, wet kwaliteitsborging bouw, samenwerken en omgaan met lastige situaties, en participatie.

E-learning

Train medewerkers door middel van E-Learning. Neem ze mee in de digitale wereld van leren. Geen klaslokaal, geen boeken, geen afwezigheid van uw medewerkers. Ze leren binnen het bedrijf, op het gewenste moment.

Incompany

Raad Academy BV biedt maatwerktrainingen aan in de vorm van in-company. Alle op deze website aangeboden trainigen kunnen op maat gemaakt worden in samenspraak met u. Aansluiten bij wat uw mensen nodig hebben. 

Trainingen

Omgevingswet en WKB verdieping

De inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) ligt alweer een paar maanden achter ons. Deze wet heeft grote gevolgen op de manier waarop bouwprojecten moeten worden aangemeld, uitgevoerd en hoe een omgevingsplanactiviteit moet worden aangevraagd en de melding voor nieuwbouw Gevolgklasse 1. Speciaal voor bevoegd gezagen is deze training ontwikkeld. 


Deze 3 daagse training is een verdieping met betrekking tot OW en WKB 


Tijdens de training worden de o.a. volgende thema's behandeld:

 • Handhaving onder de WKB en OW
 • DSO
 • Adviesrecht en instemmingsrecht
 • Bkl en Bbl
 • Bouw- en sloopveiligheid
 • Stikstofemissie
 • Bijzondere locale omstandigheden
 • Bouw Melding en Omgevingsplanactiviteit (de Knip)
 • Informatieplicht, waarschuwingsplicht, meldingsplicht. 


Dagdeel 1790,- excl btw

(deelnemers in overleg)

WKB en Omgevingswet voor bouwbedrijven

Dagdeel 1790,- excl btw

(deelnemers in overleg)

Na vele jaren uitstel is de Omgevingswet, en de wet kwaliteitsboring op 1 januari 2024 in werking getreden.


Tijdens deze eendaagse training worden de belangrijkste veranderingen uitgelegd. De training gaat in hoe je jezelf en jouw bedrijf hierop kunt voorbereiden.


De volgende thema's worden behandeld:

 • Er wordt ingegaan op de huidige werking van het stelsel van kwaliteitsborging, en de rol van de kwaliteitsborger.
 • De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (privaat recht) worden belicht
 • De wijzigingen in de technische bouwvoorschriften in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
 • Wat is het verschil tussen  een omgevingsplan activiteit en een omgevingsvergunning?
 • Wat is informatieplicht, waarschuwingsplicht en meldingsplicht?
 • Welke documenten zijn er allemaal nodig?

Participatie is mensenwerk

Participatie onder de Omgevingswet is de manier om beleid, omgevingsvisie, omgevingsplannen en uitvoering vorm te geven in samenwerking met de mensen over wie het gaat en voor wie je dit allemaal doet. Participatie valt onder de peiler "Anders Werken" 


De kern van participatie valt en staat dus met goede communicatie.  Overheden zoals gemeenten en waterschappen moeten bij plannen voor de omgeving bedrijven, inwoners en organisaties betrekken en met hen in gesprek gaan.

Dat betekent dus veel meer samenwerken en gesprekken voeren.

Soms gaan gesprekken helemaal naar wens, maar soms zijn er gesprekken die moeizamer verlopen. Hoe anderen op jou reageren hangt sterk af van jouw gedrag en communicatiestijl.


Deze 2 daagse training is voor iedereen die zijn of haar communicatie wil verbeteren. We gaan in op gedrags- en communicatiestijlen en hoe zich dit verhoudt op het gebied van collegiale en integrale samenwerking.


                                Een gedragsstijlentest zal onderdeel uitmaken van de training.   

Dagdeel 1790,- excl btw

(deelnemers in overleg)

Omgaan met agressie

Dagdeel 1790,- excl btw

(deelnemers in overleg)

Agressie komt in verschillende vormen voor en helaas op steeds meer plaatsen binnen onze samenleving. Toch zijn boosheid, angst, verdriet en blijdschap de belangrijkste emoties van de mens. Het is dus heel normaal om deze gevoelens te uiten. Als je deze gevoelens namelijk niet uit is de kans groot dat je hier op den duur last van krijgt. Als  iemand echter jouw grenzen overschrijdt, om met behulp van zijn woede iets probeert te bereiken, dan spreken we van agressie.

 

In deze 2 daagse training leer je jouw eigen gedrags- en conflictstijlen kennen. We nemen je mee in de verschillende vormen van agressie en geven handvatten hoe je constructief het ongewenste gedrag kunt ombuigen.

Resultaten na de training:

 • Je kunt reflecteren op jouw eigen beeld en begrip van agressie.
 • Je hebt kennis over het basisschema omgaan met agressie (BIA):
 • Je kunt verschillende soorten agressie herkennen:
 • Je hebt vaardigheden om de-escalerend op te treden getraind.
 • Je blijft in gesprek met jouw gesprekspartner
 • Je kent jouw conflictstijl.
 • Je herkent andere gedragsstijlen. 


Een gedragsstijlentest zal onderdeel uitmaken van de training.

Omgevingsrecht

Alles over de toepassing en opbouw van het omgevingsrecht in een eendaagse training.

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Gelijktijdig treedt ook het nieuwe stelsel omgevingsrecht in werking en regelt de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht is flexibel en biedt transparante en doelmatige procedures. Hierdoor kunnen provincies en gemeenten regionaal en lokaal maatwerk leveren. Dit heeft ook invloed op de werkwijze voor medewerkers van het bevoegd gezag zoals vergunningverleners, toezichthouders en handhavers.


Resultaat na de training:

 • Weet je hoe de Omgevingswet tot stand is gekomen en waaruit deze is opgebouwd
 • Ken je de achtergronden en uitgangspunten en welke wetten en regels in de Omgevingswet samenkomen
 • Heb je kennis van de 6 kerninstrumenten en de beleidscyclus met betrekking tot de Omgevingswet
 • Weet je waar je op moet letten bij het implementeren van de wet binnen je werkomgeving

Dagdeel 1790,- excl btw

(deelnemers in overleg)

E-Learning

In je eigen tempo leren, iedereen kan het.

Leren in je eigen omgeving is vertrouwd en je kunt hierdoor meer geconcentreerd en in je eigen tempo de leerstof tot je nemen. De verschillende aangeboden modules kan je afsluiten als je er klaar mee bent en daarmee heb je dat deel afgerond.


Train medewerkers door middel van E-Learning. Neem ze mee in de digitale wereld van leren. Geen klaslokaal, geen boeken, geen afwezigheid van uw medewerkers. Ze leren binnen het bedrijf, op het gewenste moment.


E-learning kan je makkelijk doen op je computer, de tablet of mobiele telefoon.

Kijk hieronder voor het aanbod en schrijf jezelf in.

Bij Onze E-learning vindt u een breed scala aan cursussen en pakketten die gericht zijn op het verbeteren van uw vaardigheden en kennis op het gebied van verschillende onderwerpen of om uw kwaliteitsysteem voor de BRL5019 in één keer op orde te hebben.


Bij Raad Academy BV geloven we in het belonen van medewerkers na het volgen van onze lessen voor hun harde werk. Daarom ontvangen zij, nadat ze een cursus met succes hebben afgerond, een diploma van ons. Dit diploma geeft aan dat zij de cursus heeft afgerond en dat zij over de kennis en vaardigheden beschikt die in de cursus worden behandeld.


Er worden geen examens aangeboden bij onze trainingen. Dit maakt het leren minder stressvol en zorgt ervoor dat onze cursisten zich volledig kunnen concentreren op het leren van nieuwe vaardigheden en kennis.

We zijn ervan overtuigd dat onze cursussen van toegevoegde waarde is voor iedereen die zijn vaardigheden en kennis wil verbeteren. De vereiste leerdoelen, zoals deze zijn vastgesteld in wet- en regelgeving worden met de trainingen gevolgd.


Bekijk ons ​​aanbod en begin vandaag nog met leren! Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan altijd voor u klaar om u te helpen bij het kiezen van de juiste cursus voor uw behoeften.

In Company trainingen 

Laat ons je  medewerkers en organisatie verder ontwikkelen.

Raad Academy gaat voor Maatwerk.

Het doel van Raad Academy is het ondersteunen van individuele professionals, organisaties en teams in het verbeteren van hun prestaties.  

Omdat iedere organisatie en professional uniek is bieden wij in company trainingen aan die naadloos aansluiten bij de behoefte van de opdrachtgever.  

Gezamenlijk kijken wij, aan de hand van de uitvraag, wat er nodig is en welke oplossing het beste aansluit bij het leveren van realistisch resultaat. Individuele coachtrajecten en een gedragsstijlentest kunnen onderdeel uitmaken van maatwerk trajecten.

Hieronder een kleine selectie van thema’s die in company gegeven kunnen worden: 

 • Bouwen onder de Omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw
 • Omgaan met lastige situaties
 • Participatie is mensenwerk
 • Anders werken onder de Omgevingswet 

KwaliteitsCriteria VTH keten

Uw organisatie langs de meetlat

Het waarom

In samenwerking met het Kenniscentrum VTH heeft Raad Academy BV zijn roots in het VTH-werkveld bewezen en verdiend.


Wij hebben tot doel om een positieve bijdrage te
leveren aan de verbetering van de VTH-professionals.

De laatste jaren in het voortraject naar de Omgevingswet zien we verschillende ontwikkelingen die er voor zorgen dat de
professionaliteit onder druk komt te staan. Veelal zijn de altijd in beweging zijnde wet- en regelgeving daar een
belangrijke oorzaak van.


Natuurlijk werkt de druk van de overspannen arbeidsmarkt hierin een belangrijke rol.Raad Academy BV heeft tot doel de professionaliteit van VTH-professionals sterk te verbeteren en te borgen met onze kennis en ervaring.


Er zijn diverse triggers te benoemen die het werken aan de KwaliteitsCriteria VTH in gang kunnen zetten.

Het zou kunnen dat uw organisatie vanuit IBT toezicht een dwingend verzoek krijgt.UIteraard zou u meer inzichtenwillen krijgen op de aanwezige deskundigheid welke als basis voor een gerichtopleidingsprogramma kan gelden.Met een eerste O-meting en de daarmee opgedane kennis ontstaat een onderbouwing voor (hetverhogen van) het opleidingsbudget.


De wens om aan de slag gaan met de KwaliteitsCriteria van uw organisatie kan onderdeel uitmaken vaneen breder kwaliteitsverbeteringstraject of professionaliseringsslag. Ook zien we de wens om beter inzicht tekrijgen op de kwaliteit van inhuur.


Raad Academy BV werkt hiervoor met de KC2.3. Deze methodiek kent naast kennis ook de competentie criteria welke worden nagestreeft


Zeker wanneer er traineeships worden gestart binnen uw organisatie ontstaat er een mooie kans om meteen ook van de
KwaliteitsCriteria te atualiseren of er mee aan de slag te gaan.

Het hoe

Raad Academy BV helpt VTH-organisaties.


We werkten al eerder voor Omgevingsdiensten, verschillende gemeenten, waterschappen en overige bevoegde gezagen om deze organisatiesinzicht te geven in de deskundigheid van hun eigen medewerkers en hoe dit blijvend te kunnen monitoren. We sturen daarbij aan vanuit Raad Academy BV opde (eigen) ontwikkeling en het borgen van de professionaliteit binnen de organisatie.


Met onze EVC- en EVP-trajecten valideren we de kennis en kunde van VTH-professionals. Hiermeekrijgt de opdrachtgever zicht op de status van deskundigheid en de robuustheid van de organisatie.Dat betekent dat inzichtelijk wordt gemaakt waaraan al voldaan wordt en wat de eventuele ontwikkelpuntenzijn.


Afhankelijk van de vraag verzorgen we ook een organisatiebreed ontwikkelplan en nemen uw medewerkers aan de hand mee om beter te worden en zichzelf te ontwikkelen.


Voor de nieuwe competentieprofielen heeft Raad Academy BV in samenwerking met het KC VTH een scan ontwikkeld die helpt bij het meer inzichtkrijgen in de competenties van medewerkers in relatie tot de competentiecriteria.

Het sturen & borgen

Voor de validatie maken we gebruik van het Leerplein Omgevingsrecht. Daarin kan na de O-metingook de ontwikkeling worden geregistreerd en gemonitord. Dit levert sturingsinformatie op voor deontwikkeling van de medewerkers en de VTH organisatie als geheel.De borging van de deskundigheid van VTH-professionals wordt eveneens vanuit hetLeerplein Omgevingsrecht gefaciliteerd. Daarvoor is het nodig dat er binnen de organisatieborgingsafspraken worden gemaakt en vastgelegd. Hiermee ondersteunt Raad Academy BV de VTH-organisatie waarmeede status van deskundigheid en robuustheid van de organisatie als geheel actueel blijft en geen moment- opname is.


Daarnaast ondersteunt Raad Academy BV VTH-organisaties bij het actueel houden van de status van dedeskundigheid van de VTH-professionals door middel van de KwaliteitsCriteria APK.


Deze ondersteuninghelpt VTH-professionals middels een uitgekiende checklist bij het periodiek updaten van hetportfolio en het aanpassen van de status van deskundigheid (bijvoorbeeld door het afronden van
een cursus).

Maak nu een afspraak

 
 
 
 
 
Maandag - Vrijdag
09:00 - 17:00
Zaterdag - Zondag
Gesloten

KvK 92935036


BTW NL866221876B01

Samen leren maakt leren leuk!

unsplash